układanie trawnika z rolki

Układanie trawnika z rolki

Przygotowanie terenu

Na tym etapie pozbywamy się wszelkiej roślinności w miejscu docelowego trawnika.
Zrywamy starą darń, wyrywamy chwasty oraz pozostałe rośliny.
Następnie teren należy uprawić – najlepiej glebogryzarką. Po przekopaniu całego
terenu wygrabiamy i zbieramy wszelkie pozostałości roślin, kamienie, korzenie itd.

Wyrównanie terenu

Po oczyszczeniu gleby przystępujemy do równania powierzchni. Należy pamiętać, by
na powierzchni trawnika nie było żadnych zagłębień, w których mogłaby gromadzić
się woda. Spadek trawnika powinien być skierowany „na zewnątrz” działki. Na tym
etapie przeprowadzamy również zagęszczanie podłoża. Można to wykonać za
pomocą walca.

Nawożenie

Nawożenie mineralne przeprowadzamy nawozami wieloskładnikowymi (Azofoska,
Polifoska). Po rozsianiu nawozu, dobrze jest przemieszać go z wierzchnią warstwą
gleby.
W przypadku zbyt kwaśnego podłoża zaleca się przeprowadzenie wapnowania
(można zastosować dolomit lub kredę ogrodniczą).

Układanie trawnika

Przystępujemy do rozwijania trawnika. Rolki rozwijamy w jednym kierunku, ciasno,jedna obok drugiej. Rolki układamy na tzw. „cegiełkę” – koniec jednej rolki wypada wpołowie długości rolki sąsiedniej. Po ułożeniu podlewamy trawnik i wałujemy tak by„docisnąć” darń do podłoża.

UWAGA: Darń trawnikowa to żywy produkt. Powinien być ułożony w ciągu 24 godzin – lub w ciągu 12 godzin, jeśli temperatura przekracza 30 stopni.

Nawadnianie

Po ułożeniu darni trawnikowej należy pamiętać o intensywnym nawadnianiu.
Korzenie świeżo ułożonej darni nie są jeszcze w pełni rozwinięte i nie mają
możliwości pobierania wody z głębszych warstw gleby dlatego w początkowym
okresie wzrostu i ukorzeniania nie możemy dopuścić do przesuszenia trawnika.
W pierwszym tygodniu po od ułożenia trawnika, należy go podlewać nawet 3-4 razy
dziennie. Z czasem zaczynami podlewać rzadziej ale większą ilością wody.

Pierwsze koszenie

Pierwsze koszenie wykonujemy po upływie około 7-10 dni od ułożenia darni, gdy
blaszka liściowa osiągnie 6-8 cm wysokości. Trawnik ścinamy o około 1/3 wysokości.
Należy pamiętać, że koszenie przeprowadzamy na suchych trawniku. Istotnie jest
również by nóż kosiarki był ostry.