trawa z rolki z dowozem

Znaczenie trawników

Trawniki redukują emisję gazów cieplarnianych oraz poprawiają jakość powietrza

Wbrew pozorom trawniki stanowią bardzo skuteczne narzędzie do wymiany gazowej. Ich powierzchnia biologicznie czynna jest bardzo duża dzięki silnemu zagęszczeniu blaszek liściowych oraz intensywnemu tempu wzrostu. Trawniki pochłaniają również cząstki stałe oraz pyły.

Trawnik to naturalny klimatyzator

Trawnik obniża temperaturę otoczenia poprzez odparowywanie wody ze swojej powierzchni. W upalne dni powierzchnia trawnika jest chłodniejsza od nawierzchni betonowej lub asfaltowej nawet o 30 stopni Celsjusza.

Trawniki to naturalny filtr wodny

System korzeniowy trawnika działa jak naturalny filtr. Wraz z całą strukturą biologiczną gleby tworzy środowisko biodegradacji wszelkich zanieczyszczeń znajdujących się w wodzie.

Trawniki przeciwdziałają erozji gleby

Trawnik ma bardzo rozbudowany system korzeniowy, który w naturalny sposób wiąże glebę. Aż 90% masy organicznej trawnika stanowi jego system korzeniowy. Gęsty trawnik ogranicza przepływ wody po powierzchni gleby oraz „wyłapuje” znaczną jej ilość.